Program konference

Okvirni program konference

Konferenca bo potekala v petek, 20. septembra 2019, na Univerzi v Ljubljani Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana.

Registracija:                     8.00 – 8.45

Otvoritev konference:  9.00 – 9.15

Izr. prof. dr. Vesna Štemberger, prodekanica Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete

Stefanie Schlunk, direktorica izvršnega odbora Science on Stage Europe

Dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije

Prof. dr. Vesna Ferk Savec, predstojnica Centra KemikUm, Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete

Plenarni del:                      9.15 – 10.30

                                          Izr. prof. dr. Franc Perdih, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani: Zakaj je bil periodni sistem odkrit tako pozno in                                                        kako smo od Mendelejevega prišli do sodobnega periodnega sistema

                                          Dr. Matej Huš, Kemijski inštitut: Manj znane značilnosti periodnega sistema

                                          Dr. Martin Rusek, Charles University in Prague, Češka: How well can students use periodic table of elements after graduating from lower-                                                               secondary schools?

Odmor s kavo in glasbenim prispevkom:                10.30 – 10.45

Žak Gradišar, Jaka Kambič, Klara Jager, Urša Roš, Lori Sevšek, Perrine Šmarčan; dijaki Gimnazije Ledina pod vodstvom Marjete Kozmus: Ko se vodik in kisik spojita v glasbi; Venček slovenskih ljudskih pesmi

Plenarni del:                    10.45. – 12.00

                                          Dr. Seamus Delaney, lecturer in Science Education, Deakin University, Avstralija: Situating sustainable chemistry in teaching and learning with                                                     systems thinking 

                                          Izr. prof. dr. Iztok Devetak, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Periodni sistem elementov in pouk kemije

                                          Prof. dr. Damjana Drobne, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Zakaj nanomaterialni ne morejo biti strupeni?

  Postrske predstavitve 12.45 – 13.00

 Kosilo:                            12.00 – 13.00

Predstavitve  »Učitelji učiteljem«:  13.00 – 17.00 (Vmes krajši odmor s kavo) 

Predstavitve učiteljev naravoslovnih in tehniških vsebin iz vseh ravni izobraževanja 

Razdelitev in program po sekcijah:Program po sekcijah in prostorih_1