Prijava

Prijave na konferenco z aktivno udeležbo ali kot poslušalec so možne do 30. avgusta 2019 preko obrazca (na povezavi https://forms.gle/9wmwyrR8dm9oQjDTA), kjer učitelji z aktivno udeležbo oddajo tudi povzetek predstavitve v slovenskem in angleškem jeziku. Udeleženci bodo potrditev o sprejetju prispevka in morebitne potrebne dopolnitve prejeli najkasneje do 5. septembra 2019.

Kotizacija na konferenci z mednarodno udeležbo je 80 evrov. Za prijave na konferenco do 30. junija 2019 velja znižana kotizacija 60 evrov. Cene vključujejo 22 % DDV. Kotizacija vključuje sodelovanje na konferenci z mednarodno udeležbo, konferenčne materiale, kosilo, kavo in prigrizke med odmori. Študentje, upokojenci in brezposelni so oproščeni kotizacije.

Na kofnerenci je prerdvideno sodelovanje posameznega učitelja (predstavitev in prvi avtor) z največ dvema prispevkoma. Kot soavtor je mogoče sodelovanje še v nadaljnih prispevkih iz iste šole ali širše (prvi avtor in predstavitelj je drugi učitelj).

Kotizacijo lahko poravnate na račun Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete TRR SI 56 0110 0603 0706 731 (sklic SI00 291233) oz. nam pošljite podatke za izdajo računa po e-pošti kemikum@pef.uni-lj.si ali na naslov Center KemikUm, UL Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Udeleženci boste prejeli potrdila o sodelovanju na konferenci z mednarodno udeležbo, ki se točkujejo po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur.l. RS št.54/2002 in dopolnitve).