Domov

Mednarodna konferenca »PERIODNI SISTEM VČERAJ, DANES, JUTRI«
20. september 2019

Vabimo vas na mednarodno konferenco, ki bo posvečena obeleženju 150-letnice periodnega sistema z naslovom »PERIODNI SISTEM – VČERAJ, DANES, JUTRI«. Z namenom spodbujanja naravoslovnega izobraževanja, izboljšanja kakovosti življenja in napredka na področju raziskav je UNESCO leto 2019 razglasil za mednarodno leto periodnega sistema elementov.

Vabljeni učitelji naravoslovnih in tehniških vsebin v osnovnih ter srednjih šolah, da s svojimi prispevki na temo periodnega sistema prispevate k obeleženju dogodka. Pri tem je še posebno zaželeno, da učitelji predstavite svoje primere dobre prakse obravnave tem povezanih s periodnim sistemom elementov in elementi periodnega sistema, možnosti medpredmetnih povezav ter izkušnje izmenjate z drugimi učitelji. Prispevki so lahko v obliki krajših predstavitev (15 minut), delavnic (30 minut) ali plakatov. Prispevke lahko slovenski učitelji predstavite v slovenščini, učitelji iz tujine pa v angleščini.

Udeleženci boste prejeli potrdila o sodelovanju na konferenci z mednarodno udeležbo, ki se točkujejo po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur.l. RS št.54/2002 in dopolnitve).

Zbornik povzetkov konference:Zbornik povzetkov_konferenca PSE_vceraj_danes_jutri